Fréttir

apríl 27, 2021

UFS mat á Íslandsbanka hf.

Reitun hefur gefið út UFS mat á Íslandsbanka hf.

apríl 19, 2021

UFS mat á Festi hf.

Reitun hefur gefið út UFS mat á Festi hf.

mars 08, 2021

UFS mat á Reginn hf.

Reitun hefur gefið út UFS mat á Reginn hf.

október 15, 2020

UFS mat á Arion banka

Reitun hefur gefið út UFS mat á Arion banka

september 30, 2020

UFS reitun - mikilvægt í ábyrgum fjárfestingum

UFS reitun í Viðskiptablaðinu

september 24, 2020

UFS reitun – nýjung á innlendum markaði

Grein um UFS reitun birt í fréttablaði Festu

september 09, 2020

UFS áhættumat og niðurstöður á Landsbankanum

- Framúrskarandi niðurstöður hjá bankanum

júlí 04, 2019

Landsbankinn og Landsbréf taka innleiðingu ábyrgra fjárfestinga á næsta stig

- Samningur undirritaður við Reitun um UFS reitun

maí 01, 2019

Reitun er í umsóknarferli um starfsleyfi sem lánshæfismatsfyrirtæki frá ESA / ESMA

Undanfarna mánuði hefur Reitun unnið að umsóknarferli

desember 19, 2017

Reitun uppfærir skuggamöt sveitarfélaga

Reitun hefur uppfært þau skuggamöt sveitarfélaga sem félagið fylgist með. Litlar breytingar eru á mötunum frá því á síðasta ári, nema að horfur eru metnar stöðugar í stað neikvæðar hjá Reykjanesbæ.

desember 18, 2017

Reitun uppfærir skuggamöt fyrirtækja

Reitun hefur uppfært þau skuggamöt rekstrarfélaga sem það fylgist með. Rekstur og efnahagur þeirra er almennt að styrkjast og horfur almennt jákvæðar í umhverfi þeirra.

september 08, 2017

Lánshæfi Kópavogs

Reitun hefur uppfært lánshæfismat Kópavogsbæjar. Lánshæfismat sveitarfélagsins er i.AA2 með stöðugum horfum og hækkar því um tvo flokka úr i.A1.

júlí 20, 2017

Lánshæfi Byggðastofnunar

Reitun hefur uppfært lánshæfismat Byggðastofnunar. Einkunn stofnunarinnar er óbreytt i.AAA með stöðugum horfum.

júlí 20, 2017

Lánshæfi Búseta

Reitun hefur uppfært lánshæfismat Búseta. Einkunn félagsins er óbreytt i.AA3 með stöðugum horfum.

maí 18, 2017

Lánshæfi Lánasjóðs sveitarfélaga

Mat Reitunar á lánshæfi Lánasjóðs sveitarfélaga er áfram besta einkunn eða i.AAA með stöðugum horfum.

maí 12, 2017

Fyrsta lánshæfismat Eikar fasteignafélags hf.

Mat Reitunar á lánshæfi Eikar fasteignafélags hf. er i.AA2 með stöðugum horfum. Lánshæfismatið er birt í fyrsta sinn.

maí 08, 2017

Lánshæfi Orkuveitu Reykjavíkur

Mat Reitunar á lánshæfi OR er i.AA3 með jákvæðum horfum. Lánshæfismat OR er nú með jákvæðum horfum en horfur voru stöðugar í síðasta mati.

nóvember 02, 2016

Mat á lánshæfi Byggðastofnunar

Íslenska lánshæfismatsfyrirtækið Reitun ehf. hefur gefið út lánshæfismat á Byggðastofnun í fyrsta skipti. Einkunnin er i.AAA með stöðugum horfum en i.AAA er besta einkunn sem Reitun gefur. Einkunnargjöf Reitunar miðar við innlendar einkunnir í stað alþjólegra einkunna og er því i. bætt fyrir framan bókstafina. Ríkissjóður fær viðmiðunareinkunnina i.AAA sem er besta mögulega einkunn sem Reitun gefur. Aðrir útgefendur eru metnir út frá þeirri einkunn. Reitun flokkar einkunnir frá i.AAA til i.BBB3 sem fjárfestingahæfar eignir.

september 22, 2016

Mat á lánshæfi Búseta

Reitun hefur gefið út lánshæfismat fyrir Búseta hsf. í fyrsta skipti. Einkunnin er i.AA3 með stöðugum horfum. Einkunnagjöf Reitunar miðar við innlendan markað og innlendar einkunnir í stað alþjóðlegra og því er i. bætt fyrir framan bókstafina....

ágúst 22, 2016

Lánshæfi Kópavogsbæjar hækkar í i.A1

Mat Reitunar á lánshæfi Kópavogs er i.A1 með stöðugum horfum. Lánshæfismatið hækkar um eitt þrep, þ.e. úr i.A2 í i.A1. Þessi hækkun er tilkomin vegna áframhaldandi lækkunar skuldahlutalls og styrkingu efnahags sveitarfélagsins, góðs rekstrar, góðrar eftirspurnar eftir lóðum og ágætum horfum í efnahagsmálum. Lækkun skuldahlutfalls undir 150% viðmið mun að óbreyttu hækka lánshæfismat og hagstæð lúkning Vatnsendamálsins mun einnig hafa jákvæð áhrif. Aukin skuldsetning, minnkandi framlegð gæti m.a. mögulega haft neikvæð áhrif til lækkunar einkunnar.

júlí 07, 2016

Lánshæfi sértryggðra skuldabréfa Arion banka óbreytt í i.AAA

Lánshæfismat Reitunar á sértryggðum skuldabréfum, útgefnum af Arion banka hf., er óbreytt í hæstu mögulega einkunn eða i.AAA. Reitun telur að eignagæði í undirliggjandi tryggingasafni, auk i.A2 lánshæfiseinkunnar Arion banka staðfesti lánshæfi sértryggðra skuldabréfa Arion banka

júlí 07, 2016

Lánshæfi Arion banka i.A2 með jákvæðum horfum

Einkunn Mat Reitunar á lánshæfi Arion banka er óbreytt frá síðasta mati i.A2 þó eru horfur fyrir Arion banka nú metnar sem jákvæðar, hækka úr stöðugum. Meginástæða breytingar nú felst í þeim stóru skrefum sem stjórnvöld hafa tekið vegna uppgjörs fallinna fjármálafyrirtækja á grundvelli stöðugleikaskilyrða og losun fjármagnshafta. Almennt byggir lánshæfismatið á góðum rekstri, sterkri markaðsstöðu, batnandi áhættudreifingu, háu eiginfjárhlutfalli og sterku lausafjárhlutfalli, ásamt líklegum stuðningi Seðlabankans ef þörf reynist á. Efnahagshorfur eru ágætar og framtíðarhorfur bankans góðar að mati Reitunar.

júní 16, 2016

Mat á skuldabréfasjóðum GAMMA

Reitun hefur tekið að sér að greina og meta lánshæfi skuldabréfasjóða GAMMA. Einkunn sjóðanna byggir á væntum greiðslufallslíkum og tapi undirliggjandi skuldabréfa á þann hátt að lánshæfiseinkunn á einstökum útgefendum eða skuldabréfum er lögð til grundvallar á lánshæfismati sjóðanna.

maí 31, 2016

Lánshæfi Lánasjóðs sveitarfélaga

Mat Reitunar á lánshæfi Lánasjóðs sveitarfélaga er áfram besta einkunn eða i.AAA með stöðugum horfum.

apríl 29, 2016

Árétting vegna skuldabréfaútgáfu OR

OR hefur tilkynnt um útgáfu á skuldabréfaflokkunum OR 090524 og OR 090546 og eru þeir gefnir út án eigendaábyrgðar. Í tilefni af því vill Reitun taka sérstaklega fram að hún meti þessa útgáfu með sömu einkunn og félagið sjálft eða i.AA3. Reitun metur að þótt skuldabréfin njóti ekki formlegrar eigendaábyrgðar skv. 3. gr. laga 136/2013, sé mjög líklegt að eigendur OR muni standa við skuldbindingar félagsins vel í tíma áður en til greiðslufalls kæmi. ​

mars 22, 2016

Lánshæfi Orkuveitu Reykjavíkur

Mat Reitunar á lánshæfi Orkuveitunnar er i.AA3 með stöðugum horfum. Lánshæfismatið hefur því hækkað um einn flokk, úr i.A1 í i.AA3.

febrúar 04, 2016

Uppfært skuggamat Reykjanesbæjar

Í kjölfar á yfirlýsingu Reykjanesbæjar í morgun og stöðvun viðskipta á skuldabréfaflokknum RNB 08 1 hefur Reitun uppfært skuggamat sitt á Reykjanesbæ.

nóvember 24, 2015

Uppbygging skuldabréfamarkaðar

Skuldabréfamarkaður með fyrirtækjabréf hefur verið að stækka. Nokkur stór útboð eru í farvatninu og til viðbótar eru einhverjir á hliðarlínunni sem fylgjast með og meta stöðuna. Breytt regluumhverfi og auknar eiginfjárkröfur bankanna geta haft áhrif á framboð lánsfjár banka og verðlagningu þegar þessar breytingar fara að taka meira í en nú er. Skuldabréfamarkaðurinn á því mjög líklega eftir að þroskast og dafna vel á næstu misserum að öðru óbreyttu. Mikilvægt er fyrir hagsmunaaðila að horfa framávið og meta hvernig skuldabréfamarkaður með fyrirtækjabréf ætti að byggjast upp til lengri tíma þannig að hann verði sem skilvirkastur og hagkvæmastur. Góð skýrsla frá WEF um uppbyggingu skuldabréfamarkaðar Samtökin World Economic Forum (WEF) gáfu í vor út skýrslu þar sem þau hvetja ríki sem ekki hafa öflugan skuldabréfamarkað að gera bragabót þar á. Þessa skýrslu er hægt að finna á heimasíðu samtakanna „ http://www.weforum.org/reports/accelerating-emerging-capital-markets-development-corporate-bond-markets “. Góð skýrsla sem vert er að fletta í gegnum. Það er nokkuð ljóst af lestri skýrslunnar að Íslenski skuldabréfamarkaðurinn er ekki kominn langt á þróunarbrautinni og ýmis verk að vinna til að bæta þar úr. Í skýrslunni er m.a. sýnd þróunarferli skuldabréfamarkaðar þar sem fyrsta stigið er útgáfa ríkisbréfa og innleiðing nauðsynlegra innviða. Í öðru þrepi bætast síðan við fleiri mjög traustir útgefendur eins og félög með ríkisábyrgð, sveitarfélög, bankar og eignavarðar útgáfur. Síðan heldur uppbyggingin áfram stig af stigi með þátttöku fleiri fyrirtækja, fjármálafyrirtækja í að auka seljanleika og afleiðna til áhættustýringar og aukins seljanleika. Fjárfestahópurinn breikkar einnig ...

nóvember 13, 2015

Reitun uppfærir skuggamöt fasteignafélaga

Reitun hefur uppfært þau skuggamöt fasteignafélaga sem félagið fylgist með. Lánshæfi fasteignafélaga er almennt að

nóvember 06, 2015

Reitun uppfærir skuggamöt fjármálafyrirtækja

Reitun hefur uppfært þau skuggamöt fjármálafyrirtækja sem félagið fylgist með. Lánasjóður sveitarfélaga kemur nýr inn...

nóvember 06, 2015

Reitun uppfærir skuggamöt sértryggðra skuldabréfa

Reitun hefur uppfært þau skuggamöt útgefenda sértryggðra skuldabréfa og sértryggð skuldabréf sem félagið fylgist með.

október 01, 2015

Reitun uppfærir skuggamöt fyrirtækja

Reitun hefur uppfært þau skuggamöt fyrirtækja sem félagið fylgist með. Nokkur fyrirtæki hækkuðu en önnur stóðu í stað. Rekstur fyrirtækja gekk almennt betur en á síðasta ári. Uppfærsla á fasteignafélögum og fjármálafyrirtækjum verður gefin út innan skamms. ​

september 17, 2015

Reitun uppfærir skuggamöt sveitarfélaga

Reitun hefur uppfært þau skuggamöt sveitarfélaga sem félagið fylgist með. Litlar breytingar voru á mötunum frá því á síðasta ári. Rekstur sveitarfélaganna gekk almennt verr á síðasta ári en árið þar á undan og má helst rekja það til aukins kostnaðar þeirra einkum vegna hækkandi launa.

september 17, 2015

Uppbygging skuldabréfamarkaðar með fyrirtækjabréf - skýrsla frá WEF

World Economic Forum gaf nýlega út skýrslu um mikilvægi og uppbyggingu skuldabréfamarkaðar. Meðfylgjandi er hlekkur inn á skýrsluna á heimasíðu þeirra auk stuttrar samantektar Reitunar á henni.

september 01, 2015

Vaxtaálag fyrirtækjaskuldabréfa og lánshæfiseinkunn

IFS Greining hefur hafið útgáfu á umfjöllun um fyrirtækjaskuldabréfamarkaðinn þar sem m.a. er lagt mat á vaxtaálag fyrirtækjaskuldabréfa eftir lánshæfiseinkunnum. Búið er að skoða vel á undanförnum misserum hvernig best er af þessu mati staðið. Vaxtaálagið er m.a. metið út frá þróun vaxtaálags í evrum og mismunandi stöðu efnahagsmála hér heima og í Evrópu. Stefnt er að útgáfu 2-3 sinnum í mánuði. Hér fyrir neðan er að finna tvær greiningar frá IFS um vaxtaálagið. Útgáfa 19. ágúst Útgáfa 28. ágúst Með þessu mati IFS er komið viðbótargagn af lánshæfiseinkunnum Reitunar og í raun búið að loka hringnum og hægt að nota til að byggja upp svipað umhverfi og þekkist á erlendum mörkuðum. Hlutverk lánshæfismatsfyrirtækja eins og Reitunar er að lánshæfismeta útgefanda og gefa honum einkunn. Einkunn segir til um greiðslufallslíkur og vænt tap út frá sögulegum upplýsingum. Sú matsgrind sem notuð er í lánshæfismati á að tryggja sem best samræmi milli einkunnar og greiðslufallslíkinda. Jafnframt gefur einkunnin sterka vísbendingu um hvert sanngjarnt vaxtaálag er á hverjum tíma. Erlendis er yfirleitt hægt að fletta upp í gagnagrunnum til að sjá hvað aðrir útgefendur með svipaða einkunn eru að fá í vaxtaálag en hér heima er slíku ekki fyrir að fara og þarf því að fara fram sérstakt mat sem IFS hefur nú tekið að sér og kemur því í stað gagnagrunnsins. Rétt til að rifja upp að þá byggir einkunnargjöf Reitunar á landsbundnum einkunnarskala (e. national rating scale). Á alþjóðlegum markaði er hinsvegar notast við alþjóðlegan skala (e. international rating scale). Þar er áhætta og álag metið út frá bestu lántakendum í helstu myntum t.d. evrum og dollar. Þýska og franska ríkið eru því t.d. viðmið í evrum og Bandaríkin í dollar. Íslenska ríkið hefur undanfarin misseri verið með lélega lánshæfiseinkunn á alþjóðlegum markaði. Landsbundni einkunnarskalinn er því tilvalinn hér á landi þar sem saman fer léleg einkunn ríkissjóðs og sjálfstæð mynt. Ríkissjóður fær með þessari aðferð bestu mögulega einkunn og aðrir innlendir lántakendur endurmetnir út frá ríkissjóði. Sanngjarnari og eðlilegri mynd fæst þannig á áhættu á álag í stað þess að nota alþjóðlegan skala sem viðmiðun. Vert er líka að minna á að lánshæfismat útgefenda á skuldabréfamarkaði er af hinu góða. Það hjálpar fjárfestum að meta fjárfestingarkostinn og verðleggja hann en einnig hjálpar það útgefendum með því að draga úr óvissu og fá þannig betri kjör en ella. Lánshæfiseinkunnir ættu líka að hjálpa til við að halda betur utanum markaðinn og áhættu þar sem með henni næst skilvirkari flokkun útgefenda í stað þess að byggja á fjöldanum án flokkunarkerfis.

ágúst 31, 2015

Uppfært skuggamat fyrir Garðabæ

Reitun hefur útbúið skuggamat fyrir Garðabæ þar sem fjármögnun sveitarfélagsins stendur yfir. Garðabær er sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu. Í byrjun desember 2014 var íbúafjöldi Garðabæjar 14.450 manns. eða um 5,0% af íbúafjölda landsins. Dregið hefur úr atvinnuleysi í Garðabæ frá hruni og mælist það í lok árs 2014 2,5%. Sveitarfélög bera ríka samfélagslega ábyrgð skv. lögum og annast hluta af opinberum rekstri. Þeim er skylt a að sjá um ýmsa málaflokka t.a.m. leik- og grunnskóla, íþróttamál, samgöngumál, skipulagsmál, æskulýðsmál, félagsþjónustu og málefni fatlaðs fólks. Þau fyrirtæki sem falla undir b-hluta eru Samveitur Garðabæjar, Ísafold, Strikið 3 og Garðahús. Vinsamlegast hafið samband við IFS eða Reitun í s. 533 4600 til að kaupa greininguna. Áskrifendur fá hana senda til sín.

júní 25, 2015

Lánshæfi Lánasjóðs sveitarfélaga

Mat Reitunar á lánshæfi Lánasjóðs sveitarfélaga er i.AAA með stöðugum horfum. Lánshæfismatið er hér birt í fyrsta skipti. Undirstaða þessarar einkunnar er tilgangur starfseminnar, lántakendur sjóðsins (alfarið sveitarstjórnir) og fyrirtæki þeirra ásamt tryggingum í sjóðstreymi sveitarfélaganna. Það hefur einnig jákvæð áhrif á einkunnina hverjir eigendur sjóðsins eru og hversu varfærið og gegnsætt verkferlið er við rekstur sjóðsins.

maí 19, 2015

Mánaðarskýrsla fyrir apríl 2015

Reitun gefur skuldabréfi einkunnina i.AAA í fyrsta sinn

maí 04, 2015

Lánshæfi Orkuveitu Reykjavíkur

Mat Reitunar á lánshæfi Orkuveitunnar er i.A1 með stöðugum horfum. Lánshæfismatið hefur því hækkað um tvo flokka, úr i.A3 í i.A1.

apríl 21, 2015

Lánshæfi sértryggðra skuldabréfa Arion banka hækkar í i.AAA

Lánshæfismat Reitunar á sértryggðum skuldabréfum, útgefnum af Arion banka hf., hækkar í hæstu mögulega einkunn eða i.AAA. Hækkunin kemur í kjölfar hækkunar á lánshæfiseinkunn bankans auk þess sem yfirveðsetning í tryggingasafni er rífleg.

apríl 21, 2015

Lánshæfi Arion banka hækkar í i.A2

Einkunn Mat Reitunar á lánshæfi Arion banka er i.A2 með stöðugum horfum. Lánshæfismatið hefur því hækkað úr i.A3 með stöðugum horfum. Samantekt - Sterkir innviðir en brothætt umhveri

apríl 20, 2015

Mánaðarskýrsla fyrir mars 2015

Í mánaðarskýrslunni er fjallað um jákvæðar horfur í lánshæfi Kópavogs, , umfjöllun um sértryggð skuldabréf og sértryggða útgáfu íslenskra banka, umfjöllun um muninn á opinberu lánshæfismati og skuggamati, útgáfu Tryggingarmiðstöðvarinar á víkjandi skuldabréfi auk umfjöllunar um landsbundið lánshæfismat.

mars 23, 2015

Jákvæðar horfur hjá Kópavogi

Mat Reitunar á lánshæfi Kópavogs er i.A2 með jákvæðum horfum. Lánshæfismatið helst því óbreytt en horfur eru uppfærðar úr stöðugum í jákvæðar. Þessi breyting í horfum er tilkomin vegna vísbendinga um áframhaldandi styrkingu efnahags sveitarfélagsins, góðrar arðsemi, eftirspurn eftir lóðum og jákvæðum horfum í efnahagsmálum. Ef ekkert óvænt kemur fram í ársuppgjöri sveitarfélagsins mun lánshæfi þess hækka samhliða að öðru óbreyttu.

mars 13, 2015

Mánaðarskýrsla fyrir febrúar 2015

Í mánaðarskýrslunni er fjallað um afkomu Arion banka, mikilvægi einkunna við ákvörðun vaxtaálags, mat S&P á norrænum bönkum og að lokum um mismunandi tíðni einkunna sveitarfélaga og fyrirtækja.

febrúar 11, 2015

Mánaðarskýrsla fyrir janúar 2015

Í mánaðarskýrslu fyrir janúar er m.a. að finna umfjöllun um Orkuveituna, dreifingu einkunna á þeim útgefendum sem Reitun lánshæfismetur, samspil einkunnar, greiðslufallslíkinda og vaxtaálags.

janúar 19, 2015

Jákvæðar horfur hjá Orkuveitunni

Mat Reitunar á lánshæfi Orkuveitunnar er i.A3 með jákvæðum horfum. Horfur hafa því breyst úr stöðugum í jákvæðar. Áframhaldandi styrking á fjárhagsstöðu félagsins, trúverðug fjárhagsáætlun ásamt góðum árangri í að ná markmiðum Plansins er ástæða þess að horfur eru metnar jákvæðar. Samhliða batnandi fjárhagsstöðu og minni áhættu vinnur félagið áfram að aðgerðum til aukins fjárhagslegs svigrúms eins og fram kemur í fjárhagsáætlun félagsins. Framundan er m.a. fjármögnun sem ætti að styrkja veltufjárhlutfall fyrirtækisins. Lánshæfi Orkuveitunnar ætti að styrkjast samhliða auknu fjárhagslegu svigrúmi.

september 04, 2014

Aðferðafræði við mat á eignavörðum skuldabréfum

Í eftirfarandi samantekt er lýst í stuttu máli þeirri aðferðafræði sem Reitun mun beita við lánshæfismat á hluta af eignavörðu skuldabréfaflokkunum.

júní 26, 2014

Lánshæfi Kópavogsbæjar hækkar í i.A2

Mat Reitunar á lánshæfi Kópavogs er i.A2 með stöðugum horfum. Lánshæfismatið hefur því hækkað um tvo flokka, úr i.BBB1 í i.A2. Þessi hækkun er tilkomin vegna minni áhættu sveitafélagsins, sterkari efnahags þess og jákvæðra horfa í efnahagsmálum. Gangi áætlanir og væntingar sveitafélagsins eftir ætti lánshæfi Kópavogsbæjar að geta styrkst samhliða.

júní 25, 2014

Lánshæfi Orkuveitunnar hækkar í i.A3

Mat Reitunar á lánshæfi Orkuveitunnar er i.A3 með stöðugum horfum. Lánshæfismatið hefur því hækkað um einn flokk, úr i.BBB1 í i.A3. Vel hefur gengið að ná markmiðum Plansins og er staða þess nú umfram áætlun. Þrátt fyrir batnandi fjárhagsstöðu og minni áhættu vinnur félagið að áframhaldandi aðgerðum til aukins fjárhagslegs svigrúms. Lánshæfi Orkuveitunnar ætti að styrkjast samhliða.

maí 15, 2014

Lánshæfismat á Sértryggðum skuldabréfum Arion banka

Lánshæfismat Reitunar á sértryggðum skuldabréfum, útgefnum af Arion banka hf., er i.AA2, sem er óbreytt frá fyrra ári. Lánshæfismat skuldabréfanna byggir bæði á lánshæfismati Arion banka og mati á áhættu tryggingasafnsins. Að mati Reitunar hefur Arion banki sterka lausafjár- og eiginfjárstöðu og því góðan viðnámsþrótt gagnvart áföllum. Auk þess eru tryggingar sértryggðu bréfanna góðar og væntar endurheimtur bréfanna því miklar. Matsskýrsluna er að finna hér. Reitun breytti einkunarskala sínum fyrr á árinu til samræmis við það sem þekkist á alþjóðlegum markaði. Reitun bætir hinsvegar i. fyrir framan einkunnina sem táknar að einkunnin nær til innlends skuldabréfamarkaðar með útgáfur í íslenskum krónum. Verulegur munur getur verið á einkunnum á innlendum og alþjóðlegum skuldabréfamarkaði þar sem viðmiðið er annað. Áhætta á innlendurm fjármagnsmarkaði getur verið meiri út frá mati alþjóðlegra fjárfesta þar sem samanburður er annar. Á alþjóðlegum markaði er viðmiðið bestu aljþóðlegu útgefendur með einkunnina AAA en á innlendum markaði er besti lántakinn ríkissjóður. Séríslenskar aðstæður, eins og til dæmis gjaldeyrishöft, hafa meiri áhrif á alþjóðlega einkunn. Tilkynning um breytingu hér.

maí 15, 2014

Lánshæfismat Arion banka hækkar í i.A3

Mat Reitunar á lánshæfi Arion banka er i.A3 með stöðugum horfum. Lánshæfismatið hefur því hækkað úr i.BBB1 með jákvæðum horfum. Áframhaldandi bati í eignagæðum, þ.m.t. minnkandi vanskil, mun að öðru óbreyttu leiða til hærri einkunnar. Matsskýrsluna má finna hér. Reitun breytti einkunarskala sínum fyrr á árinu til samræmis við það sem þekkist á alþjóðlegum markaði. Reitun bætir hinsvegar i. fyrir framan einkunnina sem táknar að einkunnin nær til innlends skuldabréfamarkaðar með útgáfur í íslenskum krónum. Verulegur munur getur verið á einkunnum á innlendum og alþjóðlegum skuldabréfamarkaði þar sem viðmiðið er annað. Áhætta á innlendurm fjármagnsmarkaði getur verið meiri út frá mati alþjóðlegra fjárfesta þar sem samanburður er annar. Á alþjóðlegum markaði er viðmiðið bestu aljþóðlegu útgefendur með einkunnina AAA en á innlendum markaði er besti lántakinn ríkissjóður. Séríslenskar aðstæður, eins og til dæmis gjaldeyrishöft, hafa meiri áhrif á alþjóðlega einkunn. Tilkynning um breytingu hér.

mars 13, 2014

Hafnarfjörður fær lánshæfiseinkunnina i.BBB1

Mat Reitunar á lánshæfi Hafnarfjarðar er i.BBB1 með stöðugum horfum. Matið er birt í fyrsta sinn.

febrúar 10, 2014

Lánshæfismat Arion banka óbreytt

Mat Reitunar á lánshæfi Arion banka er i.BBB1 með jákvæðum horfum. Lánshæfismat sértryggðra skuldabréfa bankans er i.AA2 og er gerð grein fyrir því í sérstakri umfjöllun. Arion banki er langt kominn með að leysa úr vandamálum tengdum bankahruninu. Gæði lánasafnsins fara batnandi og fjárhagslegur styrkleiki bankans hefur aukist. Afkoma tengd kjarnastarfsemi er góð og samkeppnisstaðan sterk. Lok fjárhagslegar endurskipulagningar nokkurra stórra aðila, sem unnið hefur verið að, mun styrkja kennitölur. Gangi það eftir í samræmi við áætlun mun einkunn bankans hækka. Sérstakar aðstæður á Íslandi, s.s. gjaldeyrishöft, uppgjör við kröfuhafa og pólitísk óvissa, hafa neikvæð áhrif á alþjóðlegt lánshæfismat íslenskra aðila, þ.e. ríkissjóð, fyrirtæki og sveitarfélög. Þessar aðstæður munu því hafa neikvæð áhrif á kjör bankans á erlendum lánamörkuðum.

febrúar 05, 2014

Nýr einkunnaskali Reitunar

Lánshæfismatsfyrirtækið Reitun hefur ákveðið að breyta einkunnaskala sínum í átt til þess sem þekkist á alþjóðlegum markaði þar sem besta einkunn er AAA. Frá stofnun Reitunar árið 2010 hefur fyrirtækið notað 12 einkunnir á skalanum A+ til D-. Útgefendur og fjárfestar hafa óskað eftir því að Reitun færi einkunnagjöf sína nær því sem almennt tíðkast á alþjóðlegum markaði. Reitun hefur ákveðið að verða við þeirri beiðni og breyta einkunnaskalanum til þess að hann verði sambærilegur erlendum skölum og auðskiljanlegur bæði fyrir innlenda og erlenda fjárfesta.

janúar 17, 2014

Tilkynning vegna breytinga á horfum Kópavogsbæjar

Að gefnu tilefni vilja starfsmenn Reitunar koma því á framfæri að árið 2010 var undirritaður samningur á milli Kópavogsbæjar og Reitunar um reglubundið mat á lánshæfi bæjarins. Af umfjöllun fjölmiðla má ráða að Kópavogsbær hafi fyrst kallað eftir lánshæfismati eftir ákvörðun bæjarstjórnar þann 14. janúar s.l. Í samningnum felst m.a. að Kópavogsbær er skuldbundinn til þess að tilkynna Reitun um alla þá atburði sem kunna að hafa áhrif á lánshæfismat bæjarins. Við þær aðstæður kallar Reitun eftir þeim gögnum sem nauðsynleg eru við mat á lánshæfi bæjarins og leggur sjálfstætt mat á fjárhagsleg áhrif þeirra atburða sem um ræðir. Meðal þess sem fram kemur í rökstuðningi Reitunar um breyttar horfur bæjarins er að ef útgjöld og fjárfestingar færu umfram áætlanir hefði það neikvæð áhrif á lánshæfismat Kópavogs að öðru óbreyttu, líkt og fram kom í síðustu uppfærslu frá því í október 2013. Reitun ítrekar að það er óháð matsfyrirtæki sem hefur engra hagsmuna að gæta annarra en þeirra að birta réttar greiningar á því sem er til skoðunar hverju sinni. Rökstuðning fyrir breyttum horfum má sjá í heild á heimasíðu Reitunar.

janúar 16, 2014

Neikvæðar horfur hjá Kópavogsbæ

Vegna ákvörðunar bæjarstjórnar Kópavogs þann 14. janúar s.l. um kaup á 30-40 íbúðum og byggingu tveggja fjölbýlishúsa hefur Reitun breytt horfum lánshæfismats Kópavogs úr stöðugum í neikvæðar, en lánshæfismat er að svo stöddu óbreytt, B+.

október 31, 2013

Uppfært lánshæfismat Kópavogsbæjar í október 2013

Lánhæfismat Kópavogsbæjar er áfram B+ með stöðugum horfum og er því óbreytt frá því í júní þegar einkunnin var hækkuð úr B í B+. Vel hefur gengið að greiða niður skuldir og áætlanir hafa staðist. Gengisáhætta Kópavogsbæjar er nú hverfandi en aðeins um 1,5% skulda eru í erlendum myntum. Stjórnendur hafa sýnt fram á áframhaldandi getu og vilja til að fylgja eftir markmiðum sem sett voru á árinu 2010. Horfur í efnahagsmálum eru sveitarfélaginu hagfeldar. Lóðaúthlutun gengur vel en það sem af er ári er bókfært úthlutunarverðmæti lóða um 800 - 900 m.kr. Fjárhagsstaða Kópavogsbæjar hefur haldið áfram að batna á undanförnum misserum. Ekkert bendir til annars en að jákvæð þróun í rekstri sveitarfélagsins muni halda áfram. Áætlanir hafa gengið sem skyldi og eru skuldir viðráðanlegar og veltufé frá rekstri sterkt.

október 16, 2013

Uppfært lánshæfismat á Orkuveitu Reykjavíkur október 2013

Lánshæfismat Reitunar á lánshæfi Orkuveitu Reykjavíkur er B+ með jákvæðum horfum. Lánshæfismatið hefur því breyst úr stöðugum horfum í jákvæðar horfur. Vel hefur gengið að fylgja eftir aðgerðaráætlun Orkuveitunnar sem lagt var af stað með árið 2011. Gjaldskrá er nú vísitölutengd, dregið hefur úr rekstrarkostnaði og EBITDA framlegð félagsins er góð. Þröng lausafjárstaða dregur úr sveigjanleika Orkuveitunnar til að mæta áföllum en félagið er viðkvæmt fyrir ytri þáttum og markaðsáhætta er töluverð. Gerðir hafa verið vaxtaskiptasamningar til að draga úr vaxtaáhættu og er Orkuveitan vel varin fyrir vaxtabreytingum næstu árin. Erlendar skuldir félagsins eru 80% af heildarskuldum þess og gengisáhætta er stærsti áhættuþáttur þess. Unnið er að niðurgreiðslu skulda en félagið er þó enn mikið skuldsett. Sjóðstreymi Orkuveitunnar mun samkvæmt áætlun standa undir afborgunum og vöxtum skuldbindinga á næstu árum. Ef heldur áfram sem horfir er það mat Reitunar að félagið verði orðið fjárhagslega sterkt innan fárra ára.

júlí 09, 2013

Uppfært lánshæfismat á Arion banka og sértryggðum skuldabréfum bankans

Lánshæfismat Reitunar á lánshæfi Arion banka er B+ með jákvæðum horfum. Lánshæfismatið hefur því breyst úr stöðugum horfum í jákvæðar horfur. Gæði lánasafnsins eru að aukast og lok fjárhagslegar endurskipulagningar nokkurra stórra aðila sem unnið hefur verið að mun styrkja kennitölur. Gangi það eftir í samræmi við áætlun mun einkunn bankans hækka. Hátt mat byggir á sterku eiginfjárhlutfalli bankans, sterku lausafjárhlutfalli, og sterkri markaðsstöðu ásamt utanaðkomandi stuðningi Seðlabankans ef til þess kæmi. Sérstakar aðstæður á Íslandi, s.s. gjaldeyrishöft, uppgjör við kröfuhafa og pólitísk óvissa, hafa verulega neikvæð áhrif á alþjóðlegt lánshæfismat Íslands og þar með bankans og mun það torvelda erlenda lánsfjármögnun bankans. Bankinn er hins vegar vel fjármagnaður í erlendri mynt og þarf ekki á endurfjármögnun að halda á næstunni. Lánshæfismat Reitunar á sértryggðum skuldabréfum Arion banka er A með stöðugum horfum. Lánshæfismat skuldabréfanna byggir bæði á lánshæfismati Arion banka og mati á áhættu tryggingasafnsins en það á að lágmarki að nema 105% af útistandandi höfuðstól. Að mati Reitunar hefur Arion banki sterka lausafjár- og eiginfjárstöðu og því góðan viðnámsþrótt gagnvart áföllum. Auk þess eru tryggingar sértryggðu bréfanna góðar og væntar endurheimtur bréfanna því miklar.

júlí 05, 2013

Uppfært lánshæfismat Kópavogsbæjar

Lánshæfismat Kópavogsbæjar hefur hækkað úr B í B+ með stöðugum horfum. Ekkert bendir til annars en að sveitarfélagið nái að viðhalda stöðugu og sterku veltufé frá rekstri. Þannig getur sveitarfélagið smám saman lækkað skuldir sínar og náð settum markmiðum um skuldahlutföll á næstu árum. Efnahagsleg óvissa og þróun efnahagsmála í kjölfar skuldakreppu í Evrópu getur þó sett strik í reikninginn, a.m.k. til skamms tíma. Sveitarfélagið er skuldsett en á allnokkuð af byggingarlóðum á móti en úthlutun þeirra mun lækka skuldahlutfallið verulega. Mögulega þarf þó að bíða eitthvað lengur eftir því en áætlað hafði verið en vísbendingar eru nú um sæmilegar horfur á fasteignamarkaði. Sveitarfélagið er næst stærsta sveitarfélag landsins og fer stækkandi. Ef horft er til sögunnar og þess sem er að gerast í kringum okkur þá eru litlar líkur á að sveitarfélag eins og Kópavogur lendi í alvarlegum greiðsluerfiðleikum nema breytt yrði um kúrs og hafin mikil óráðsía í fjárfestingum og áhættutöku.

september 04, 2012

Umfjöllun um sértryggð skuldabréf

Arion banki gaf fyrr á árinu út sértryggð skuldabréf. Bankinn er með lánshæfismat frá Reitun á bankanum sjálfum og sértryggðu skuldabréfunum. Lánshæfismat sértryggðu skuldabréfa bankans er A sem er sama einkunn og viðmiðunareinkunn ríkissjóðs. Í þessari samantekt er m.a. farið yfir samanburð á lánshæfi sértryggðra skuldabréfa erlendis og ríkissjóða.

júlí 05, 2012

Uppfært lánshæfismat Kópavogsbæ

Það er ekkert sem bendir til annars en að sveitarfélagið nái að viðhalda stöðugu og sterku veltufé frá rekstri og þannig saxa smám saman á skuldir og ná settum markmiðum um skuldahlutföll á næstu árum. Ytra umhverfi gæti reynst óhagstæðara en spár gera ráð fyrir vegna mikillar óvissu og tafið niðurgreiðslu skulda. Sveitarfélagið er hinsvegar næst stærsta sveitarfélag landsins og stækkandi. Ef horft er til sögunnar og þess sem er að gerast í kringum okkur þá eru litlar líkur á að sveitarfélag eins og Kópavogur lendi í alvarlegum greiðsluerfiðleikum nema breytt yrði um kúrs og hafin mikil óráðsía í fjárfestingum og áhættutöku. Þróun gengis og verðlags skiptir sveitarfélagið miklu máli á komandi misserum. Einnig þróun á fasteignamarkaði og þá sérstaklega hvað varðar nýbyggingar. Ákveðin endurfjármögnunaráhætta er til staðar vegna gjalddaga eingreiðslubréfs á árinu 2013 en allt útlit er fyrir að það takist að endurfjármagna þessa gjalddaga í tæka tíð. Miðað við endurfjármögnunaráhættu, skuldastöðu og óvissu í þróun efnahagsmála helst lánshæfismat óbreytt eða til einkunnar B. Góðar horfur eru á hratt batnandi skuldastöðu ef efnahagsþróun verður jákvæð og samhliða því myndi einkunn sveitarfélagsins hækka. Eyðsla umfram áætlanir, aukið atvinnuleysi, veruleg hækkun á vaxtakjörum og versnandi staða efnahagsmála myndi að sama skapi hafa áhrif til lækkunar.

júlí 05, 2012

Uppfært lánshæfismat Kópavogsbæ

Það er ekkert sem bendir til annars en að sveitarfélagið nái að viðhalda stöðugu og sterku veltufé frá rekstri og þannig saxa smám saman á skuldir og ná settum markmiðum um skuldahlutföll á næstu árum. Ytra umhverfi gæti reynst óhagstæðara en spár gera ráð fyrir vegna mikillar óvissu og tafið niðurgreiðslu skulda. Sveitarfélagið er hinsvegar næst stærsta sveitarfélag landsins og stækkandi. Ef horft er til sögunnar og þess sem er að gerast í kringum okkur þá eru litlar líkur á að sveitarfélag eins og Kópavogur lendi í alvarlegum greiðsluerfiðleikum nema breytt yrði um kúrs og hafin mikil óráðsía í fjárfestingum og áhættutöku. Þróun gengis og verðlags skiptir sveitarfélagið miklu máli á komandi misserum. Einnig þróun á fasteignamarkaði og þá sérstaklega hvað varðar nýbyggingar. Ákveðin endurfjármögnunaráhætta er til staðar vegna gjalddaga eingreiðslubréfs á árinu 2013 en allt útlit er fyrir að það takist að endurfjármagna þessa gjalddaga í tæka tíð. Miðað við endurfjármögnunaráhættu, skuldastöðu og óvissu í þróun efnahagsmála helst lánshæfismat óbreytt eða til einkunnar B. Góðar horfur eru á hratt batnandi skuldastöðu ef efnahagsþróun verður jákvæð og samhliða því myndi einkunn sveitarfélagsins hækka. Eyðsla umfram áætlanir, aukið atvinnuleysi, veruleg hækkun á vaxtakjörum og versnandi staða efnahagsmála myndi að sama skapi hafa áhrif til lækkunar.

júní 25, 2012

Uppfært lánshæfismat Orkuveitu Reykjavíkur

„Í öllum meginatriðum fylgir félagið áætlunum sínum, arðsemismarkmiðum rekstrar og uppbyggingu handbærs fjár þrátt fyrir rekstrartap sem myndast vegna neikvæðrar þróunar gengis og álverðs. Skuldahlutföll hafa lækkað og það styttist í að þau verði viðunandi. Bókfært virði eigna í árslok 2011 stenst virðisrýrnunarpróf sem byggir á markmiðum fyrirtækisins um arðsemi og verðlagningu. Reykjavíkurborg hefur sýnt það og sannað að hún er öflugur bakhjarl fyrir félagið og getur stutt það fjárhagslega þegar þörf er á og vilji er til. Reitun hefur í kjölfarið ákveðið að hækka grunneinkunn um eitt þrep í B- en heildareinkunn helst þrátt fyrir það óbreytt í B+. Forsendur fara að myndast til að huga að endurmati til hækkunar á heildareinkunn ef þróun heldur áfram sem verið hefur og félagið dragi enn frekar úr markaðsáhættu sinni. Áður en það verður gert þarf að skoða betur fjárhagslega burði eigenda til að standa við ábyrgð sína ef þörf krefði.“

maí 25, 2012

Lánshæfismat á Arion banka og sértryggðum skuldabréfum bankans

Arion banki hefur fengið lánshæfismat frá lánshæfismatsfyrirtækinu Reitun. Lánshæfiseinkunn Arion banka er B+ og sértryggð skuldabréf Arion banka fá einkunnina A sem er sama lánshæfiseinkunn og Reitun veitir íslenska ríkinu. Bankinn er þar með fyrsti íslenski bankinn sem fær opinbert lánshæfismat frá 2008.

maí 25, 2012

Aðferðafræði við lánshæfismat á sértryggðum skuldabréfum

Aðferðafræði Reitunar við lánshæfismat á sértryggðum skuldabréfum byggir á lánshæfismati útgefanda og virði tryggingasafns skuldabréfanna við erfiðar markaðsaðstæður. Reitun gerir ráð fyrir að útgefandi greiði af sértryggðu skuldabréfunum samkvæmt skilmálum meðan hann er gjaldfær.

maí 25, 2012

Aðferðafræði við lánshæfismat banka

Í meginatriðum er fylgt þeirri aðferðafræði sem Reitun hefur byggt upp við greiningu og mat á lánshæfi fyrirtækja. Bankar eru þó á margan hátt frábrugðnir almennum fyrirtækjum m.a. við mat á lánshæfi. Líkt og hjá fyrirtækjum þá byggist lánshæfismat banka á eigin eiginleikum (grunneinkunn), utanaðkomandi stuðningi (heildareinkunn) og inngripum stjórnvalda sem getur haft áhrif á hæfi banka til að standa við sínar skuldbindingar (heildareinkunn).

apríl 08, 2011

Uppfært mat á Orkuveitu Reykjavíkur

Reitun birtir í dag uppfært mat á Orkuveitu Reykjavíkur. Einkunnin stendur óbreytt frá fyrra mati, er B+ með stöðugum horfum.

febrúar 25, 2011

Möguleg áhrif lækkunar lánshæfis ríkisins í ruslflokk á lánshæfismat Reitunar

Í ljósi yfirlýsinga Moody’s um mögulega lækkun lánshæfismatseinkunnar íslenska ríkisins niður fyrir fjárfestingaflokk, hafni þjóðin Icesave samningnum í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu, mun Reitun fara yfir áhrif af slíkri lækkun á þá aðila sem Reitun hefur greint og metið.

nóvember 05, 2010

Lánshæfismat á Orkuveitu Reykjavíkur

Reitun birtir í dag lánshæfismat fyrir Orkuveitu Reykjavíkur í fyrsta skipti. Einkunnin er B+ með stöðugum horfum.

júní 25, 2010

Lánshæfismat á Landsvirkjun

Reitun hefur framkvæmt lánshæfismat á Landsvirkjun.

júní 25, 2010

Lánshæfismat á Kópavogsbæ

Reitun hefur framkvæmt lánshæfismat á Kópavogsbæ.

júní 25, 2010

Fyrstu lánshæfismöt Reitunar.

Reitun ehf er fyrirtæki sem var stofnað fyrr á þessu ári og mun sérhæfa sig í greiningum og mati á lánshæfi útgefenda á íslenskum skuldabréfamarkaði. Fyrirtækið er dótturfélag IFS Greiningar.

júní 15, 2010

Fjárfestafundur: Lánshæfismat Kópavogsbæjar og Landsvirkjunar

Fyrsti fjárfestafundur Reitunar verður haldinn föstudaginn 25. júní frá kl. 8:15 - 10:10 á Hilton Reykjavik Nordica.

maí 20, 2010

Kópavogsbær: Samningur um lánshæfismat

Kópavogsbær og Reitun hafa skrifað undir samning um greiningu og mat á lánshæfi fyrir skuldabréf gefin út á innlendum skuldabréfamarkaði.

apríl 26, 2010

Landsvirkjun: Samningur um lánshæfismat

Landsvirkjun og Reitun hafa skrifað undir samning um greiningu og mat á lánshæfi fyrir skuldabréf gefin út á innlendum skuldabréfamarkaði.